Osmanlıca Türkçe Çeviri

Gönderildiği yer: Uncategorized | 0

Osmalıca’dan Türkçe’ye çevirisi yapılacak belgenin hangi alana (tarih, edebiyat, din, bilim vs) ilişkin olduğunun öncelikle tespit edilmesi gerekir. Bu durum Osmanlıca çeviri yaparken okunamayan kelimelerle ilgili hususlarda çeviriciye yardımcı olacaktır.

Osmanlıca Yazı Çeşitleri

Osmanlıca’dan Türkçe’ye çeviri yaparken matbu olmayan belgenin yazı tipinin ne olduğunun belirlenmesi gerekir (Rika, Divanî, Nesih, Siyakat)

Osmanlıca bütün yazı çeşitlerinin “kırması” vardır. Yani hızlı yazımdan dolayı Arapça harflerin birleşme kurallarına aykırı olarak yazılmasıdır. Bunun nasıl yapıldığı her bir kâtip için farklılık göstermektedir. Bu açıdan Osmanlıca’dan Türkçe’ye çeviri esnasında bu türden “kırma” sonucu katibin yazı tarzının tespiti zorunludur.

Osmanlıca Yazım Kuralları

Osmanlıca yazım kuralları belli olmasına karşın, Osmanlıca yazan her bir katibin yazı sitili farklıdır. Dolayısıyla öncelikle yazı çeşidinin tespiti yapıldıktan sonra Osmanlıca-Türkçe çevirilecek belgenin kâtibinin her bir harfi nasıl yazdığının anlaşılması gerekir. “Elif”ten “Ye” harfine kadar Osmanlıca alfabenin kâtip tarafından nasıl yazıldığını sırasıyla, mütercimin bizatihi yazması, belgeyi okurken kendisine kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan kâtibin Osmanlıca harfleri tek başına veya birleştirirken nasıl yaptığına dikkat edilmesi gerekir.

Osmalıca’dan Türkçe’ye aktarılan her bir cümlenin manasına dikkat edilmesi mühimdir. Anlam bakımından oturmayan cümlelerde kelime hatalarının yapılmış olması muhtemeldir. Bu bazen belgeyi yazan katip kaynaklı da olabilir.

Osmanlıca Arapça ve Farsça Unsurlar

Osmanlıca belgelerdeki Farsça ve Arapça kelimelerin yazımında bir değişiklik olması söz konusu değidir. Zira Farsça ve Arapça kelimeler Osmanlı Türkçesi’nde olduğu gibi yazılır. İstinaî hâller Eski Edebiyat metinlerinde manzum eserlerde vezin kaynaklı olabilir. Bu da genellikle Farsça kelimelerde yapılır: Şöyle ki, “mah” yerine “meh”; “gâh” yerine “geh” gibi. Buna karşın, Türkçe kelimelerin Osmanlıca yazımında bir birlik yıllar boyunca oluşturulamamıştır. Birçok yazar, şair ve devlet adamı Osmanlıca imlâ konusunda birçok öneri dile getirmişse de bunlar “yazım” da yerleştirilememiştir.

Bu açıdan Osmanlıca-.Türkçe çeviriminde her bir katibin Türkçe kelimelerin Osmanlı Türkçesi ile yazımında nasıl bir yol takip ettiğine dikkat edilmesi gerekir. Bununla beraber Türkçe bir kelime aynı metinde aynı kâtip tarafından birkaç kez farklı biçimlerde yazılabilmektedir.

Osmanlıca Yabancı Kelimeler

Arapça ve Farsça dışından Osmanlıca ile yazılan yabancı dillerdeki (İngilizce, Fransızca Latince vs.) kelimelerin aynı şekilde yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yazımsal farklılıklar olabilmektedir. Kısacası bu hususta da bir belirginleşme söz konusu değildir.

Osmanlıca-Türkçe çevirisi yapılacak belgenin veya kitabın hangi döneme, hangi yüzyıllar aralığına aitliğinin belirlenmesi gerekir. Nitekim Osmanlıca belgelerin dili olan Türkçe’de yüzyıllar hatta çeyrek asırlar arasında dahi bir farklılık olabilmektedir. Böylece çeviri yaparken o dönemin dilini, imlâsını ve kelime hazinesini bilmek okumada kolaylık sağlayacaktır.

Neden MS Tercüme?

MS Tercüme tüm bu hususları dikkate alarak matbu veya yazma kitap ve belgelerinizin Osmanlıca-Türkçe çevirisini/transkribesini titizlikle yapmaktadır. Bundan başka Osmanlıca/Osmanlı Türkçesi ile çevirisi yapılan belgelerin anlaşılabilir olması için de günümüz Türkçesi’ne aktarmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir